RG.6220.1.2.2013.AS

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) Burmistrz Lubrańca
podaje do publicznej wiadomości informacje o:
- wydanej decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie mis szczelnych pod transformatory mocy i potrzeb własnych

- możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku
Decyzja (1751kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca - mgr inż. Krzysztof Wrzesiński (11 kwietnia 2013)
Opublikował: Alicja Skrzypczyńska (11 kwietnia 2013, 09:31:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1412