RG.6220.35.2.2012.AS

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) Burmistrz Lubrańca
podaje do publicznej wiadomości informacje o:
- wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na

„Budowie kanalizacji sanitarnej w Lubrańcu w ulicach: Radziejowska, Józefowo, Świętej Anny, Ogrodowa"”

- możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia (220kB) pdf

metryczka


Wytworzył: mgr inż. Krzysztof Wrzesiński - Burmistrz Lubrańca (9 listopada 2012)
Opublikował: Alicja Skrzypczyńska (9 listopada 2012, 11:29:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1756