IRG.6220.33.2012.AS

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) Burmistrz Lubrańca
podaje do publicznej wiadomości informacje o:
- wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na

„Budowie zakładu demontażu pojazdów samochodowych z punktem zbierania pojazdów i stacją demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji wraz  z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Gołębin, gm. Lubraniec”

- możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia (219kB) pdf

metryczka


Wytworzył: mgr inż. Krzysztof Wrzesiński - Burmistrz Lubrańca (25 września 2012)
Opublikował: Alicja Skrzypczyńska (25 września 2012, 10:23:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1702