IRG.6220.30.5.2011.2012.AS

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.)
Burmistrz Lubrańca

podaje do publicznej wiadomości informacje o:
- wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie kurnika
- możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia (196kB) pdf

metryczka


Wytworzył: mgr inż. Krzysztof Wrzesiński - Burmistrz Lubrańca (17 lipca 2012)
Opublikował: Alicja Skrzypczyńska (17 lipca 2012, 11:48:12)

Ostatnia zmiana: Alicja Skrzypczyńska (17 lipca 2012, 11:55:43)
Zmieniono: korekta wprowadzonych informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1693