Dycyzja RG.7620/18/3/2010

Decyzja RG.7620/18/3/2010

Zgodnie z art. 85 ust. 3  ustawy z dnia  03 października 2008 roku  o udostępnianiu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.)
Burmistrz Gminy i Miasta Lubraniec
podaje do publicznej wiadomości informację o:
- wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „budowie warsztatu mechaniki pojazdowej,
- możliwości zapoznania się z jej treścią  oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia (237kB) pdf

metryczka


Wytworzył: mgr inż. Krzysztof Wrzesiński - Burmistrz Gminy i Miasta Lubraniec (12 listopada 2010)
Opublikował: Alicja Skrzypczyńska (12 listopada 2010, 11:48:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1968