Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców w m. Lubraniec

BURMISTRZ  LUBRAŃCA

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r., poz. 559) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), 

podaje do publicznej wiadomości:

metryczka


Wytworzył: Agnieszka Słowińska - insp. ds. Gospodarki Mieniem Komunalnym (10 października 2022)
Opublikował: Wojciech Przybysz (10 października 2022, 09:16:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 335