Wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lubraniec przeznaczonej do sprzedaży

BURMISTRZ LUBRAŃCA 

Stosownie do przepisu art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), 

podaje do publicznej wiadomości:   

wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lubraniec przeznaczonej do sprzedaży

Adres i oznaczenie nieruchomości: 

 - miejscowość Lubraniec, ul. Kaliska 
 - obręb Miasto Lubraniec 
 - działka nr 694/29 
 - powierzchnia 10,2553 ha 
 - KW WL1W/00036381/0 
 - właściciel Gmina Lubraniec 

Opis nieruchomości: 
  • działka położona jest w Lubrańcu przy ul. Kaliskiej, w sąsiedztwie terenów zabudowy mieszkaniowej oraz terenów stacji energetycznej, 
  • teren działki płaski nierówny, dojazd do działki drogą utwardzoną, 
  • działka nieogrodzona, niezabudowana, niezagospodarowana, 
  • działka uzbrojona, na działce składowane są zużyte opony do utylizacji przez nabywcę działki. 
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: 

Przedmiotowa działka nie ma sporządzonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubraniec, nieruchomość znajduje się w strefie produkcyjno-usługowej (Iva) i stanowi teren zabudowy produkcyjno-usługowej. Nieruchomość nie leży w strefie, co do której została podjęta przez Radę Miejską w Lubrańcu uchwała o ustanowieniu obszaru rewitalizacji, która to uchwała nie zastrzega prawa pierwokupu na rzecz gminy oraz nie leży w Specjalnej Strefie Rewitalizacji.

Cena prawa własności gruntu: 2 600 000,00 zł. Netto Podatek VAT: do ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT w stawce 23% zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2022 r., poz. 931 ze zm.)
 
Informacja o przeznaczeniu do zbycia: 

Prawo własności działki zostanie sprzedane w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

metryczka


Wytworzył: Agnieszka Słowińska (31 maja 2022)
Opublikował: Wojciech Przybysz (31 maja 2022, 09:26:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 435