I licytacyjny ustny przetarg nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego o powierzchni 28m2 znajdującego się w Lubrańcu pomiędzy ulicami Brzeska - Nowa, na części działki oznaczonej numerem geodezyjnym 591/1

OGŁOSZENIE

BURMISTRZ LUBRAŃCA
OGŁASZA

Pierwszy licytacyjny ustny przetarg nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego o powierzchni 28 m2 znajdującego się w Lubrańcu pomiędzy ulicami Brzeska - Nowa (teren wydzielony poza ogrodzeniem targowiska miejskiego). na części działki oznaczonej numerem geodezyjnym 591/1, opisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy we Włocławku Wydział Ksiąg Wieczystych nr WL1W/00085428/0
Lokal będący przedmiotem przetargu ma charakter lokalu użytkowego z przeznaczeniem do prowadzenia handlu i usług.
Umowa najmu zostanie zawarta na 3 lata.
Cena wywoławcza 1 m2 wynosi 15,00 złotych - netto.

Przetarg odbędzie się dnia 28 sierpnia 2019 roku ( środa ) o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Lubrańcu przy ul. Brzeskiej 49.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 50,00 zł. ( pięćdziesiąt złotych 00/100 ), które należy wpłacić w terminie do dnia 23 sierpnia 2019 roku w kasie Urzędu Miejskiego do godz. 13.00 lub na konto bankowe nr 95 9559 0004 0000 3043 2000 0004 w Banku Spółdzielczym w Lubrańcu. Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na konto.
W przypadku wygrania przetargu a nie zawarcia umowy dzierżawy zgodnie z regulaminem przetargu wadium ulega przepadkowi na rzecz Urzędu Miejskiego.
Komisja zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Szczegółowe warunki przetargu określone zostały w Regulaminie przetargu, z którym zapoznać się można w Urzędzie Miejskim pok. nr 8


ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU:

Burmistrz Lubrańca zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku (Dz. U. 2014 r., poz. 1490) podaje do publicznej wiadomości informacje o wyniku nieograniczonego publicznego przetargu przeprowadzonego w dniu 28 sierpnia 2019 roku dotyczącego najmu lokalu użytkowego o powierzchni 28 m2 usytuowanego w Lubrańcu pomiędzy ulicami Brzeska - Nowa (teren wydzielony poza ogrodzeniem targowiska miejskiego), na części działki oznaczonej numerem geodezyjnym 591/1.
  1. Do uczestniczenia w przetargu dopuszczone zostały trzy osoby.
  2. Cena wywoławcza działki wynosiła 15,00 zł netto za 1 m2.
  3. Najwyższa cena uzyskana w przetargu wynosiła 23,00 zł netto za 1 m2, do ceny doliczony został podatek VAT w wysokości 23%.
  4. Lokal użytkowy o powierzchni 28 m2 usytuowany w Lubrańcu pomiędzy ulicami Brzeska - Nowa (teren wydzielony poza ogrodzeniem targowiska miejskiego), wydzierżawiła Piekarnia "Południe" za cenę 23,00 zł netto za 1 m2.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca Stanisław Piotr Budzyński (23 lipca 2019)
Opublikował: Anna Ptaszyńska (23 lipca 2019, 14:22:41)

Ostatnia zmiana: Anna Ptaszyńska (30 sierpnia 2019, 08:58:20)
Zmieniono: publikacja rozstrzygnięcia przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 877