Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu przeznaczonej pod budowę garażu położonej w Lubrańcu przy ul. Sportowej oznaczonej numerem 621/28 o powierzchni 31 m2

BURMISTRZ LUBRAŃCA
OGŁASZA
Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu przeznaczonej pod budowę garażu położonej w Lubrańcu przy ul. Sportowej oznaczonej numerem 621/28 o powierzchni 31 m2 dla której urządzona jest księga wieczysta nr WL1W/00045633/8.

Przetarg odbędzie się dnia 16 grudnia 2015 roku o godz. 10.30 w sali narad Urzędu Miejskiego w Lubrańcu przy ul. Brzeskiej 49.
Cena wywoławcza wynosi 1.500,00 (słownie:jeden tysiąc pięćset złotych). Do ceny zostanie doliczony podatek VAT.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 250,00zł. (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych), które należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego do dnia 11 grudnia 2015 roku do godz. 13.00 lub dokonanie wpłaty na rachunek bankowy BS Lubraniec nr 95955900040000304320000004 w terminie do 11 grudnia 2015 roku (decyduje data wpływu środków na rachunek Urzędu Miejskiego)
W przypadku wygrania przetargu a nie zawarcia aktu notarialnego zgodnie z regulaminem przetargu wadium ulega przepadkowi na rzecz Urzędu Miejskiego. Komisja zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyny.
Szczegółowe warunki przetargu określone zostały w Regulaminie przetargu, z którym zapoznać się można w Urzędzie Miejskim pok. nr 8.

Rozstrzygnięcie postępowania:

Burmistrz Lubrańca zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku (Dz. U. 2014 r., poz. 1490) podaje do publicznej wiadomości informacje o wyniku nieograniczonego publicznego przetargu przeprowadzonego w dniu 16 grudnia 2015 roku dotyczącego sprzedaży niezabudowanej działki gruntu położonej w Lubrańcu przy ul. Sportowej oznaczonej jako działka nr 621/28 o powierzchni 31 m2 dla której urządzona jest księga wieczysta nr WL1W/000/45633/8.
  1. Do uczestniczenia w przetargu dopuszczonych zostało 9 osób.
  2. Cena wywoławcza działki wynosiła 1.500,00 zł.
  3. Najwyższa cena uzyskana w przetargu wyniosła 5.300,00 zł., do ceny doliczony został podatek VAT w kwocie 1.219,00 zł.
  4. Działkę oznaczoną numerem 621/28 o powierzchni 31 m2 kupił Pan Szymon Adamczewski- Automaticall Szymon Adamczewski Vel Adamczak, za cenę 6.519,00 zł. (brutto)

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca mgr inż. Krzysztof Wrzesiński (12 listopada 2015)
Opublikował: Wojciech Przybysz (12 listopada 2015, 14:39:26)

Ostatnia zmiana: Wojciech Przybysz (21 grudnia 2015, 11:41:07)
Zmieniono: publikacja rozstrzygnięcia postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1020