Licytacyjny przetarg nieograniczony na dzierżawę lokalu użytkowego o powierzchni 20,13 m2 położonego w Lubrańcu przy ul. Mickiewicza 29

BURMISTRZ  LUBRAŃCA
OGŁASZA :
 1. Licytacyjny przetarg nieograniczony na dzierżawę lokalu użytkowego o powierzchni 20,13 m2 położonego w Lubrańcu przy ul. Mickiewicza 29.
 2. Cena wywoławcza 1 m2 wynosi 10,00zł. - netto. 
 3. Przetarg odbędzie się dnia 29 stycznia 2015 roku (czwartek) o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Lubrańcu przy ul. Brzeskiej 49. 
 4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 30,00zł. (słownie: trzydzieści złotych), które należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego do dnia 23 stycznia 2015 roku do godz. 13.00 lub dokonanie wpłaty na rachunek bankowy BS Lubraniec nr 95 9559 0004 0000 3043 2000 0004 w terminie do 23 stycznia 2015roku (decyduje data wpływu środków na rachunek Gminy Lubraniec) 
 5. W przypadku wygrania przetargu a nie zawarcia umowy dzierżawy zgodnie z regulaminem przetargu wadium ulega przepadkowi na rzecz Urzędu Miejskiego. 
 6. Komisja zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyny. 
 7. Szczegółowe warunki przetargu określone zostały w Regulaminie przetargu, z którym zapoznać się można w Urzędzie Miejskim pok. Nr 8. 

Rozstrzygnięcie postępowania:

Burmistrz Lubrańca zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku (Dz. U. 2014 r., poz. 1490) podaje do publicznej wiadomości informacje o wyniku nieograniczonego publicznego przetargu przeprowadzonego w dniu 29 stycznia 2015 roku  dotyczącego dzierżawy lokalu użytkowego o powierzchni 20,13 m2 usytuowanego w budynku położonym w Lubrańcu przy ul. Mickiewicza 29.

 1. Do uczestniczenia w przetargu dopuszczone zostały  dwie osoby.
 2. Cena wywoławcza działki wynosiła 10,00zł. netto za 1m2.
 3. Najwyższa cena  uzyskana w przetargu wyniosła 16,00 zł. netto za 1m2, do ceny doliczony został podatek VAT w wysokości 23%.
 4. Lokal użytkowy o powierzchni 20,13m2 usytuowany w budynku położonym w Lubrańcu przy ul. Mickiewicza 29 wydzierżawiła Pani Arleta Stawicka  za cenę 16,00 zł. netto za 1m2.


metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca mgr inż. Krzysztof Wrzesiński (29 grudnia 2014)
Opublikował: Wojciech Przybysz (29 grudnia 2014, 22:29:36)

Ostatnia zmiana: Wojciech Przybysz (2 lutego 2015, 11:33:41)
Zmieniono: publikacja rozstrzygnięcia postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1462