Wykaz nieruchomości wg. ewidencji gruntów przeznaczonych do sprzedaży

BURMISTRZ LUBRAŃCA


Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości wg. ewidencji gruntów przeznaczonych do sprzedaży.

  1. Przedmiotem sprzedaży jest niezabudowana działka gruntu oznaczona numerem 30/17 o powierzchni 880 m2 położona w miejscowości Zgłowiączka gmina Lubraniec obręb geodezyjny Milżynek Dla ww. działki urządzona jest w Sądzie Rejonowym we Włocławku księga wieczysta nr WL1W/00002773/8. Ww. nieruchomość w nieobowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Operat szacunkowy nieruchomości wykonany przez rzeczoznawcę majątkowego wynosi 12.200,00zł. (słownie: dwanaście tysięcy dwieście złotych 00/100) Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu Informacje o nieruchomości można uzyskać w UM w Lubrańcu w godzinach urzędowania pok.nr 8.
  2. Przedmiotem sprzedaży jest niezabudowana działka gruntu oznaczona numerem 30/19 o powierzchni 915 m2 położona w miejscowości Zgłowiączka gmina Lubraniec obręb geodezyjny Milżynek Dla ww. działki urządzona jest w Sądzie Rejonowym we Włocławku księga wieczysta nr WL1W/00002773/8. Ww. nieruchomość w nieobowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Operat szacunkowy nieruchomości wykonany przez rzeczoznawcę majątkowego wynosi 12.700,00zł. (słownie: dwanaście tysięcy siedemset złotych 00/100) Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu Informacje o nieruchomości można uzyskać w UM w Lubrańcu w godzinach urzędowania pok.nr 8. 
  3. Przedmiotem sprzedaży jest niezabudowana działka gruntu oznaczona numerem 30/21 o powierzchni 764 m2 położona w miejscowości Zgłowiączka gmina Lubraniec obręb geodezyjny Milżynek Dla ww. działki urządzona jest w Sądzie Rejonowym we Włocławku księga wieczysta nr WL1W/00002773/8. Ww. nieruchomość w nieobowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Operat szacunkowy nieruchomości wykonany przez rzeczoznawcę majątkowego wynosi 10.600,00zł. (słownie: dziesięć tysięcy sześćset złotych 00/100) Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu Informacje o nieruchomości można uzyskać w UM w Lubrańcu w godzinach urzędowania pok.nr 8. 
  4. Przedmiotem sprzedaży jest niezabudowana działka gruntu oznaczona numerem 30/22 o powierzchni 711 m2 położona w miejscowości Zgłowiączka gmina Lubraniec obręb geodezyjny Milżynek Dla ww. działki urządzona jest w Sądzie Rejonowym we Włocławku księga wieczysta nr WL1W/00002773/8. Ww. nieruchomość w nieobowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Operat szacunkowy nieruchomości wykonany przez rzeczoznawcę majątkowego wynosi 9.900,00zł. (słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset złotych 00/100) Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu Informacje o nieruchomości można uzyskać w UM w Lubrańcu w godzinach urzędowania pok.nr 8. 
  5. Przedmiotem sprzedaży jest niezabudowana działka gruntu oznaczona numerem 30/13 i 30/24 o łącznej powierzchni 466 m2 położona w miejscowości Zgłowiączka gmina Lubraniec obręb geodezyjny Milżynek Dla ww. działki urządzona jest w Sądzie Rejonowym we Włocławku księga wieczysta nr WL1W/00002773/8. Ww. nieruchomość w nieobowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Operat szacunkowy nieruchomości wykonany przez rzeczoznawcę majątkowego wynosi 7.100,00zł. (słownie: siedem tysięcy sto złotych 00/100) Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu Informacje o nieruchomości można uzyskać w UM w Lubrańcu w godzinach urzędowania pok.nr 8. 
  6. Przedmiotem sprzedaży jest niezabudowana działka gruntu oznaczona numerem 30/15 i 30/23 o łącznej powierzchni 802 m2 położona w miejscowości Zgłowiączka gmina Lubraniec obręb geodezyjny Milżynek Dla ww. działki urządzona jest w Sądzie Rejonowym we Włocławku księga wieczysta nr WL1W/00002773/8. Ww. nieruchomość w nieobowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Operat szacunkowy nieruchomości wykonany przez rzeczoznawcę majątkowego wynosi 11.100,00zł. (słownie: jedenaście tysięcy sto złotych 00/100) Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu Informacje o nieruchomości można uzyskać w UM w Lubrańcu w godzinach urzędowania pok.nr 8.metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca - mgr inż. Krzysztof Wrzesiński (25 czerwca 2014)
Opublikował: Wojciech Przybysz (25 czerwca 2014, 11:19:07)

Ostatnia zmiana: Wojciech Przybysz (1 września 2014, 09:25:09)
Zmieniono: zmiana lokalizacji informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1375