drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż autobusu marki Autosan H9-21.41S

Nazwa sprzedającego: Gmina Lubraniec, ul. Brzeska 49, 87-890 Lubraniec;
NIP: 888-28-93-078;
REGON: 910866896.
Opis przedmiotu sprzedaży: Przedmiotem sprzedaży jest autobus marki „Autosan H9-21.41S o numerze rejestracyjnym CWL H100, stanowiący mienie Gminy Lubraniec.

Dane identyfikacyjne pojazdu
:
Marka : Autosan.
Typ pojazdu: H9-21.41S
Rodzaj pojazdu: Autobus.
Nr rejestracyjny: CWL H100.
Rok produkcji: 2001.
Liczba miejsc siedzących: 42, stojących- 15
Numer VIN: SUASW3AAP1S021923.
Data pierwszej rejestracji: 14.08.2001r.
Przegląd ważny do 16.01.2014r.
Silnik wysokoprężny
Pojemność skokowa silnika 6.540cm/3
Stan licznika 368.442km.


 1. Cena wywoławcza, wynosi 15.000,00 złotych, słownie: piętnaście tysięcy złotych
 2. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 28 marca 2014 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubrańcu przy ul. Brzeskiej 49 (sala posiedzeń)
 3. Wszelkich informacji na temat sprzedaży samochodu udzieli Pani Agnieszka Słowińska, w pokoju nr 8 w Urzędzie Miejskim w Lubrańcu, ul. Brzeska 49, 87-890 Lubraniec, oraz pod numerem telefonu (054) 286 24 98. 
 4. Samochód można oglądać w dni robocze, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym
 5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium (w pieniądzu) w wysokości 1.500,00 złotych, które należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w terminie do dnia 25 marca 2014 roku do godz. 13:00  lub dokonanie wpłaty na rachunek bankowy BS Lubraniec nr 95 9559 0004 0000 3043 2000 0004 w terminie do 25 marca 2014 roku (decyduje data wpływu środków na rachunek Urzędu Miejskiego)
 6. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie wygrali, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia wygrania przetargu lub jego zamknięcia.
 7. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.
 8. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.
 9. Stawienie się jednego uczestnika postępowania wystarczy do przeprowadzenia przetargu. 
 10. Przetarg rozpoczyna się od podania ceny wywoławczej. Po ustaniu postąpień, prowadzący przetarg po trzecim zgłoszeniu zamyka przetarg i udziela przybicia oferentowi, który zaoferował najwyższą cenę.
 11. Z chwilą przybicia następuje zawarcie umowy sprzedaży przedmiotu przetargu.
 12. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia do dnia 02 kwietnia 2014 do godz. 12.00
 13. Wydanie autobusu nastąpi niezwłocznie po wpłaceniu przez nabywcę ceny nabycia.
 14. Organizatorowi przysługuje prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Rozstrzygnięcie postępowania:

Burmistrz Lubrańca

podaje do publicznej wiadomości informacje o wyniku drugiego nieograniczonego  publicznego przetargu ustnego ogłoszonego na dzień 28 marca 2014 r., dotyczącego sprzedaży autobusu marki Autosan H9-21.41S

 1. Cena wywoławcza sprzedaży wynosiła 15.000,00 zł. 
 2. Najwyższa cena  uzyskana w przetargu wyniosła 20.500,00 zł.
 3. Autobus marki Autosan H9-21.41S  kupiła firma „Euromatpol” Mateusz Czkalski, Budzisław Kościelny za cenę  20.500,00 złotych 

  metryczka


  Wytworzył: Burmistrz Lubrańca - mgr inż. Krzysztof Wrzesiński (14 marca 2014)
  Opublikował: Wojciech Przybysz (14 marca 2014, 09:08:16)

  Ostatnia zmiana: Wojciech Przybysz (28 marca 2014, 13:31:20)
  Zmieniono: Rozstrzygnięcie postępowania

  rejestr zmian tej informacji »


  Liczba odsłon: 1993