Drugi licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż zabudowanej działki nr 460/4 położonej przy ul. Stary Rynek w Lubrańcu, o powierzchni 61 m2

BURMISTRZ LUBRAŃCA
OGŁASZA

 1. Drugi licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż zabudowanej działki nr 460/4 położonej przy ul. Stary Rynek w Lubrańcu, o powierzchni 61 m2.
 2. Dla ww. działki urządzona jest księga wieczysta nr WL1W/00053318/3.
 3. Przetarg odbędzie się dnia 19 lutego 2014 roku o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Lubrańcu przy ul. Brzeskiej 49.
 4. Cena wywoławcza wynosi 8.000,00 (słownie:osiem tysięcy złotych)
 5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 400,00zł. (słownie: czterysta złotych), które należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego do dnia 14 lutego 2014 roku do godz. 13.00 lub dokonanie wpłaty na rachunek bankowy BS Lubraniec nr 95955900040000304320000004 w terminie do 14 lutego 2014 roku (decyduje data wpływu środków na rachunek Urzędu Miejskiego)
 6. W przypadku wygrania przetargu a nie zawarcia aktu notarialnego zgodnie z regulaminem przetargu wadium ulega przepadkowi na rzecz Urzędu Miejskiego.
 7. Komisja zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyny.
 8. Szczegółowe warunki przetargu określone zostały w Regulaminie przetargu, z którym zapoznać się można w Urzędzie Miejskim pok. nr 8.

Rozstrzygnięcie postępowania:

Burmistrz Lubrańca zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku
(Dz.U.  z dnia 22 września 2004 roku Nr 207, poz. 2108 )podaje do publicznej wiadomości informacje o wyniku nieograniczonego publicznego przetargu ustnego ogłoszonego na dzień 19 lutego 2014 r., dotyczącego sprzedaży zabudowanej działki nr 460/4 położonej przy ul. Stary Rynek w Lubrańcu, o powierzchni 61 m2, dla której urządzona jest księga wieczysta nr WL1W/00053318/3 prowadzona przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych we Włocławku.

 1. Cena wywoławcza działki wynosiła 8.000,00 zł. 
 2. Najwyższa cena  uzyskana w przetargu wyniosła 8.100,00 zł.
 3. Zabudowaną działkę nr 460/4 położoną przy ul. Stary Rynek w Lubrańcu, o powierzchni 61 m2, kupiła Pani Stanisława Pilarska za cenę  8.100,00 zł. 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca - mgr inż. Krzysztof Wrzesiński (13 stycznia 2014)
Opublikował: Wojciech Przybysz (13 stycznia 2014, 12:47:39)

Ostatnia zmiana: Wojciech Przybysz (26 lutego 2014, 08:34:52)
Zmieniono: publikacja rozstrzygnięcia postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1644