Wykaz nieruchomości wg. ewidencji gruntów przeznaczonych do sprzedaży

BURMISTRZ LUBRAŃCA

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami)

podaje do publicznej wiadomości :

Wykaz nieruchomości wg. ewidencji gruntów przeznaczonych do sprzedaży.
  1. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa zabudowana, oznaczona numerem 620/27 o powierzchni 557m2, położona w Lubrańcu przy ul. Aleja Lipowa. 
  2. Dla ww. działki urządzona jest w Sądzie Rejonowym we Włocławku księga wieczysta nr WL1W/00033402/3. 
  3. Ww. nieruchomość w nieobowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona była na handel, gastronomię i rzemiosło Działka jest zabudowana budynkiem nieczynnej kotłowni, przeznaczonym do rozbiórki.
  4. Operat szacunkowy nieruchomości wykonany przez rzeczoznawcę majątkowego wynosi 16.200,00zł. (słownie: szesnaście tysięcy dwieście złotych 00/100)
  5. Nabywcą ww. nieruchomości jest właściciel sąsiedniej nieruchomości
  6. Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu. 
  7. Informacje o nieruchomości można uzyskać w UM w Lubrańcu w godzinach urzędowania pok. nr 8.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca mgr inż. Krzysztof Wrzesiński (14 listopada 2013)
Opublikował: Wojciech Przybysz (14 listopada 2013, 13:28:46)

Ostatnia zmiana: Wojciech Przybysz (21 listopada 2013, 11:54:49)
Zmieniono: publikacja uzupełnienia wykazu - pkt 5

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1839