Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż zabudowanej działki nr 460/4 położonej przy ul. Stary Rynek w Lubrańcu, o powierzchni 61 m2

BURMISTRZ LUBRAŃCA
OGŁASZA :

  1. Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż zabudowanej działki nr 460/4 położonej przy ul. Stary Rynek w Lubrańcu, o powierzchni 61 m2.
  2. Dla ww. działki urządzona jest księga wieczysta nr WL1W/00053318/3.
  3. Przetarg odbędzie się dnia 04 grudnia 2013 roku o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Lubrańcu przy ul. Brzeskiej 49.
  4. Cena wywoławcza wynosi 8.000,00 (słownie:osiem tysięcy złotych)
  5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 400,00zł. (słownie: czterysta złotych), które należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego do dnia 29 listopada 2013 roku. do godz. 13.00 lub dokonanie wpłaty na rachunek bankowy BS Lubraniec nr 95 9559 0004 0000 3043 2000 0004 w terminie do 29 listopada 2013 roku (decyduje data wpływu środków na rachunek Urzędu Miejskiego)
  6. W przypadku wygrania przetargu a nie zawarcia aktu notarialnego zgodnie z regulaminem przetargu wadium ulega przepadkowi na rzecz Urzędu Miejskiego.
  7. Komisja zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyny.
  8. Szczegółowe warunki przetargu określone zostały w Regulaminie przetargu, z którym zapoznać się można w Urzędzie Miejskim pok. nr 8.


Burmistrz Lubrańca

mgr inż. Krzysztof Wrzesiński
Rozstrzygniecie postępowania:

Burmistrz Lubrańca zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku
(Dz.U. z dnia 22 września 2004 roku Nr 207, poz. 2108 )

podaje do publicznej wiadomości:

informacje o wyniku nieograniczonego publicznego przetargu ustnego ogłoszonego na dzień 04 grudnia 2013 r., dotyczącego sprzedaży zabudowanej działki nr 460/4 położonej przy ul. Stary Rynek w Lubrańcu, o powierzchni 61 m2, dla której urządzona jest księga wieczysta nr WL1W/00053318/3 prowadzona przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych we Włocławku.

Do uczestniczenia w przetargu dopuszczona została jedna osoba, która nie stawiła się na przetarg w wyznaczonym dniu.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca mgr inż. Krzysztof Wrzesiński (31 października 2013)
Opublikował: Wojciech Przybysz (31 października 2013, 08:56:34)

Ostatnia zmiana: Wojciech Przybysz (9 grudnia 2013, 15:22:52)
Zmieniono: Rozstrzygniecie postępowania:

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1596