Wykaz nieruchomości wg. ewidencji gruntów przeznaczonych do sprzedaży.

BURMISTRZ LUBRAŃCA

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami)

podaje do publicznej wiadomości :

Wykaz nieruchomości wg. ewidencji gruntów przeznaczonych do sprzedaży.


  1. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa zabudowana budynkami gospodarczymi, oznaczona numerem 460/4 o powierzchni 61m2, położona w Lubrańcu przy ul. Stary Rynek. Dla ww. działki urządzona jest w Sądzie Rejonowym we Włocławku księga wieczysta nr WL1W/00053318/3. Ww. nieruchomość w nieobowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona była na cele mieszkaniowo-usługowe o przewadze budownictwa jednorodzinnego z możliwością wyznaczenia działek dla usług lokalnych uciążliwych z uciążliwością mieszczącą się w granicach władania. Operat szacunkowy nieruchomości wykonany przez rzeczoznawcę majątkowego wynosi 8.000,00zł. (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100) Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu. Informacje o nieruchomości można uzyskać w UM w Lubrańcu w godzinach urzędowania pok. nr 8.
  2. Przedmiotem sprzedaży jest niezabudowana działka gruntu oznaczona numerem 30/17 o powierzchni 880 m2 położona w miejscowości Zgłowiączka gmina Lubraniec obręb geodezyjny Milżynek. Dla ww. działki urządzona jest w Sądzie Rejonowym we Włocławku księga wieczysta nr WL1W/00002773/8. Ww. nieruchomość w nieobowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Operat szacunkowy nieruchomości wykonany przez rzeczoznawcę majątkowego wynosi 12.200,00zł. (słownie: dwanaście tysięcy dwieście złotych 00/100) Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu Informacje o nieruchomości można uzyskać w UM w Lubrańcu w godzinach urzędowania pok. nr 8. 
  3. Przedmiotem sprzedaży jest niezabudowana działka gruntu oznaczona numerem 30/19 o powierzchni 915 m2 położona w miejscowości Zgłowiączka gmina Lubraniec obręb geodezyjny Milżynek. Dla ww. działki urządzona jest w Sądzie Rejonowym we Włocławku księga wieczysta nr WL1W/00002773/8. Ww. nieruchomość w nieobowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Operat szacunkowy nieruchomości wykonany przez rzeczoznawcę majątkowego wynosi 12.700,00zł. (słownie: dwanaście tysięcy siedemset złotych 00/100) Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu Informacje o nieruchomości można uzyskać w UM w Lubrańcu w godzinach urzędowania pok. nr 8. 
  4. Przedmiotem sprzedaży jest niezabudowana działka gruntu oznaczona numerem 30/21 o powierzchni 764 m2 położona w miejscowości Zgłowiączka gmina Lubraniec obręb geodezyjny Milżynek. Dla ww. działki urządzona jest w Sądzie Rejonowym we Włocławku księga wieczysta nr WL1W/00002773/8. Ww. nieruchomość w nieobowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Operat szacunkowy nieruchomości wykonany przez rzeczoznawcę majątkowego wynosi 10.600,00zł. (słownie: dziesięć tysięcy sześćset złotych 00/100) Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu Informacje o nieruchomości można uzyskać w UM w Lubrańcu w godzinach urzędowania pok. nr 8. 
  5. Przedmiotem sprzedaży jest niezabudowana działka gruntu oznaczona numerem 30/22 o powierzchni 711 m2 położona w miejscowości Zgłowiączka gmina Lubraniec obręb geodezyjny Milżynek. Dla ww. działki urządzona jest w Sądzie Rejonowym we Włocławku księga wieczysta nr WL1W/00002773/8. Ww. nieruchomość w nieobowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Operat szacunkowy nieruchomości wykonany przez rzeczoznawcę majątkowego wynosi 9.900,00zł. (słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset złotych 00/100) Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu Informacje o nieruchomości można uzyskać w UM w Lubrańcu w godzinach urzędowania pok. nr 8. 
  6. Przedmiotem sprzedaży jest niezabudowana działka gruntu oznaczona numerem 30/13 i 30/24 o łącznej powierzchni 466 m2 położona w miejscowości Zgłowiączka gmina Lubraniec obręb geodezyjny Milżynek. Dla ww. działki urządzona jest w Sądzie Rejonowym we Włocławku księga wieczysta nr WL1W/00002773/8. Ww. nieruchomość w nieobowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Operat szacunkowy nieruchomości wykonany przez rzeczoznawcę majątkowego wynosi 7.100,00zł. (słownie: siedem tysięcy sto złotych 00/100) Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu Informacje o nieruchomości można uzyskać w UM w Lubrańcu w godzinach urzędowania pok. nr 8. 
  7. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem remizy strażackiej oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 30/2 i 30/6 o łącznej powierzchni 1.800 m2 położona w miejscowości Zgłowiączka gmina Lubraniec obręb geodezyjny Milżynek. Dla ww. działek urządzone są w Sądzie Rejonowym we Włocławku księgi wieczyste nr WL1W/00032136/0 oraz nr WL1W/00002773/8. Ww. nieruchomości w nieobowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego stanowią tereny przeznaczone na cele użyteczności publicznej. Operat szacunkowy nieruchomości wykonany przez rzeczoznawcę majątkowego wynosi 29.700,00zł. (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset złotych 00/100). Sprzedaż nastąpi w drodze przetargu ograniczonego do podmiotów zajmujących się ochroną przeciwpożarową.  Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu Informacje o nieruchomości można uzyskać w UM w Lubrańcu w godzinach urzędowania pok. nr 8. 

Prostuje się wykaz z dnia 20 września 2013 roku dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem remizy strażackiej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 30/2 i 30/6 o łącznej powierzchni 1.800 m2 położonej w miejscowości  Zgłowiączka gmina Lubraniec obręb geodezyjny Milżynek, poprzez określenie wartości nieruchomości zabudowanej na 332.000,00 złotych w tym wartość gruntu 29.700,00 złotych.


metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca mgr inż. Krzysztof Wrzesiński (20 września 2013)
Opublikował: Wojciech Przybysz (20 września 2013, 12:46:54)

Ostatnia zmiana: Wojciech Przybysz (28 listopada 2013, 08:47:59)
Zmieniono: publikacja sprostowania wykazu dot. działek 30/2 i 30/6 pkt 7.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1964