Licytacyjny przetarg nieograniczony na dzierżawę lokalu użytkowego o powierzchni 20,13 m2 położonego w Lubrańcu przy ul. Mickiewicza 29.

BURMISTRZ LUBRAŃCA
OGŁASZA :
 1. Licytacyjny przetarg nieograniczony na dzierżawę lokalu użytkowego o powierzchni 20.13 m2 położonego w Lubrańcu przy ul. Mickiewicza 29.
 2. Cena wywoławcza 1 m2 wynosi 12,00zł. - netto.
 3. Przetarg odbędzie się dnia 20 lutego 2013 roku (środa) o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Lubrańcu przy ul. Brzeskiej 49.
 4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 30,00zł. (słownie: trzydzieści złotych), które należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego do dnia 15 lutego 2013 roku do godz. 1300 lub dokonanie wpłaty na rachunek bankowy BS Lubraniec nr 95955900040000304320000004 w terminie do 15 lutego 2013roku (decyduje data wpływu środków na rachunek Urzędu Gminy)
 5. W przypadku wygrania przetargu a nie zawarcia umowy dzierżawy zgodnie z regulaminem przetargu wadium ulega przepadkowi na rzecz Urzędu Miejskiego.
 6. Komisja zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyny.
 7. Szczegółowe warunki przetargu określone zostały w Regulaminie przetargu, z którym zapoznać się można w Urzędzie Miejskim pok. Nr 8.

Rozstrzygniecie postępowania:

Burmistrz Lubrańca zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku (Dz.U. Z dnia 22 września 2004 roku Nr 207, poz. 2108) podaje do publicznej wiadomości informacje o wyniku nieograniczonego publicznego przetargu przeprowadzonego w dniu 20 lutego 2013 roku  dotyczącego dzierżawy lokalu użytkowego o powierzchni 20,13 m2 usytuowanego w budynku położonym w Lubrańcu przy ul. Mickiewicza 29.

 1. Do uczestniczenia w przetargu dopuszczone zostały  cztery osoby.
 2. Cena wywoławcza działki wynosiła 12,00zł. netto za 1m2.
 3. Najwyższa cena uzyskana w przetargu wyniosła 28,00 zł. netto za 1m2,
 4. Do ceny doliczony został podatek VAT w wysokości 23%.
 5. Lokal użytkowy o powierzchni 20,13m2 usytuowany w budynku położonym w Lubrańcu przy ul. Mickiewicza 29 wydzierżawiła Pani Dorota Smolińska  za cenę 28,00 zł. netto za 1m2.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca (18 stycznia 2013)
Opublikował: Wojciech Przybysz (18 stycznia 2013, 09:32:23)

Ostatnia zmiana: Wojciech Przybysz (25 lutego 2013, 14:37:37)
Zmieniono: publikacja rozstrzygnięcia postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2045