Wykaz nieruchomości wg. ewidencji gruntów przeznaczonych do dzierżawy.

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami)

podaje do publicznej wiadomości :

  1. Wykaz nieruchomości wg. ewidencji gruntów przeznaczonych do dzierżawy.
  2. Przedmiotem dzierżawy jest lokal użytkowy o powierzchni 102,5 m2 położony w Lubrańcu przy ul. Sportowej 8 (budynek Stadionu Gminnego). 
  3. Ww. lokal przeznaczony jest na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie sportu, rekreacji i wypoczynku. 
  4. Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu. 
  5. Informacje o nieruchomości można uzyskać w UM w Lubrańcu w godzinach urzędowania pok. nr 8.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca (20 grudnia 2012)
Opublikował: Wojciech Przybysz (20 grudnia 2012, 10:15:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1884