Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż udziału do ½ własności działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 320 o powierzchni 175m2

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LUBRANIEC
O G Ł A S Z A
  1. Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż udziału do ½ własności działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 320 o powierzchni 175m2 oraz w budynku mieszkalnym składającym się z dwóch lokali w tym jeden lokal o powierzchni 28,5 m2 przypadający sprzedającemu.
  2. Dla ww. nieruchomości urządzona jest księga wieczysta nr WL1W00044040/7 W/w działka w studium uwarunkowań planistycznych przeznaczona jest na cele mieszkaniowe.
  3. Przetarg odbędzie się dnia 25 kwietnia 2012 roku (środa) o godz. 10:30 w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Lubrańcu przy ul. Brzeskiej 49.
  4. Cena wywoławcza wynosi 30.000,00 zł. (słownie:trzydzieści tysięcy zł.)
  5. Do ceny uzyskanej w wyniku przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.
  6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 3.000,00 zł. (słownie: trzy tysiące zł.), które należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy i Miasta do dnia 20 kwietnia 2012 r. do godz. 13:00 lub dokonanie wpłaty na rachunek bankowy BS Lubraniec nr 95 9559 0004 0000 3043 2000 0004 w terminie do 20 kwietnia 2012 r. (decyduje data wpływu środków na rachunek Urzędu Gminy i Miasta) .
  7. Koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży i zawarcia umowy notarialnej ponosi wygrywający przetarg – nabywca.
  8. W przypadku wygrania przetargu a nie zawarcia aktu notarialnego zgodnie z regulaminem przetargu wadium ulega przepadkowi na rzecz Urzędu Gminy i Miasta.
  9. Organizator przetargu może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o jego odwołaniu do publicznej wiadomości.
  10. Szczegółowe warunki przetargu określone zostały w Regulaminie przetargu, z którym zapoznać się można w Urzędzie Gminy i Miasta pok. nr 9.
          Wynik postępowania (506kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Gminy i Miasta Lubraniec (14 marca 2012)
Opublikował: Wojciech Przybysz (14 marca 2012, 13:51:35)

Ostatnia zmiana: Wojciech Przybysz (30 kwietnia 2012, 10:27:37)
Zmieniono: rozstrzygnięcie postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2342