Wykaz nieruchomości wg. ewidencji gruntów przeznaczonych do dzierżawy

BURMISTRZ
GMINY I MIASTA L U BR A N I E C

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku nr 261 poz. 2603 z późniejszymi zmianami) podaje do publicznej wiadomości:
  1. Wykaz nieruchomości wg ewidencji gruntów przeznaczonych do dzierżawy
  2. Przedmiotem dzierżawy jest część działki o powierzchni 0,3480 ha oznaczonej numerem geodezyjnym 694/10 położonej w Lubrańcu przy ul. Kaliskiej.
  3. W/w teren przeznaczony jest na prowadzenie działalności gospodarczej. 
  4. Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu. 
  5. Informacje o nieruchomościach można uzyskać w UGiM w Lubrańcu w godzinach urzędowania pok. nr 9.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Gminy i Miasta Lubraniec (14 listopada 2011)
Opublikował: Wojciech Przybysz (14 listopada 2011, 08:53:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1965