Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oznaczonej numerem 660/5

BURMISTRZ GMINY I MIASTA L U BR A N I E C

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku nr 261 poz. 2603 z późniejszymi zmianami) podaje do publicznej wiadomości:

Wykaz nieruchomości wg. ewidencji gruntów przeznaczonych do sprzedaży.
  1. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość oznaczona numerem 660/5 o powierzchni 908m2, zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni 38,44m2 położona w Lubrańcu przy ul. Brzezina 6.
  2. Dla w/w działki urządzona jest w Sądzie Rejonowym we Włocławku księga wieczysta nr 38064/6. 
  3. Nabywcą ww. nieruchomości jest dotychczasowy najemca za cenę ustaloną przez rzeczoznawcę majątkowego wynoszącą 36.107,00zł.(słownie: trzydzieści sześć tysięcy sto siedem złotych). 
  4. Informacje o nieruchomościach można uzyskać w UGiM w Lubrańcu w godzinach urzędowania pok. nr 9.
B u r m i s t r z
Gminy i Miasta Lubraniec
 
mgr inż. Krzysztof Wrzesiński

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Gminy i Miasta Lubraniec (22 sierpnia 2011)
Opublikował: Wojciech Przybysz (22 sierpnia 2011, 10:20:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1890