Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż autobusu marki Autosan H 9 -20

Burmistrz Gminy i Miasta Lubraniec

ogłasza


ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż autobusu marki Autosan H9 - 20

 1. Dane pojazdu : Marka Autosan H9 -20, Numer rejestracyjny WKN 4999, Rok produkcji 1987, Uszkodzony po wypadku
 2. Przetarg odbędzie się w dniu 23 marca 2011 roku o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy i Miasta w Lubrańcu ( sala narad I piętro )
 3. Cena wywoławcza brutto : 5.100 zł ( słownie : pięć tysięcy sto złotych ).
 4. Minimalna wysokość postąpienia : 100 zł ( słownie : sto złotych 00/100  ). 
 5. Do przetargu dopuszcza się wszystkie osoby fizyczne i prawne , które do dnia 23 marca 2011 roku do godz. 9:00 wpłacą wadium w wysokości 300 zł ( słownie : trzysta  złotych 00/100 ). 
 6. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny .
 7. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy : żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej, uczestnik przetargu , który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy. 
 8. Przeniesienie własności przedmiotu przetargu, poprzez umowę sprzedaży nastąpi w dniu przetargu, a wydanie przedmiotu umowy po wpłaceniu wylicytowanej   kwoty na konto Urzędu Gminy i Miasta w Lubrańcu , nie później niż 7 dni od dnia podpisania umowy. Jeżeli w wyznaczonym terminie należność nie zostanie wpłacona sprzedający odstąpi od umowy. 
 9. Przedmiot przetargu określony w punkcie 1 niniejszego ogłoszenia można oglądać w dniach od 16 do 18 marca 2011 roku w godz. od 9:00 do 12:00 w zakładzie komunalnym ul. Słowackiego 22.
 10. Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami : Paweł Kamiński . 
 11. W przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Gminy i Miasta Lubraniec (7 marca 2011)
Opublikował: Wojciech Przybysz (7 marca 2011, 11:35:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2383