Wykaz nieruchomości wg. ewidencji gruntów przeznaczonej do sprzedaży działka nr 641/2

BURMISTRZ GMINY I MIASTA
L U BR A N I E C

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku nr 261 poz. 2603 z późniejszymi zmianami) podaje do publicznej wiadomości

Wykaz nieruchomości wg. ewidencji gruntów przeznaczonej do sprzedaży.
  1. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny oznaczony numerem 7 o powierzchni 37,33m2 wraz z lokalami przynależnymi tj. piwnicą i budynkiem gospodarczym oraz udział w gruncie wynoszący 130/1000 części położony w Lubrańcu przy ul. Wojska Polskiego 1 na działce oznaczonej numerem 641/2.
  2. Dla w/w działki urządzona jest w Sądzie Rejonowym we Włocławku księga wieczysta nr 58053.
  3. W/w nieruchomość przeznaczona była w planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe.
  4. Nabywcą ww. lokalu jest dotychczasowy najemca za cenę ustaloną prez rzeczoznawcę majątkowego wynoszącą 39.300,00zł.(słownie:trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta złotych) 
  5. Informacje o nieruchomościach można uzyskać w UGiM w Lubrańcu w godzinach urzędowania pok. nr 9.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Gminy i Miasta Lubraniec (20 października 2010)
Opublikował: Wojciech Przybysz (20 października 2010, 08:34:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2024