Wykaz nieruchomości według ewidencji gruntów:

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LUBRANIEC

Na podstawie art . 35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku /tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603./ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Wykaz nieruchomości wg. ewidencji gruntów.

  1. Przedmiotem sprzedaży jest niezabudowana działka gruntu oznaczona numerem 30/13 i 30/24 o łącznej powierzchni 466 m2 położona w miejscowości Zgłowiączka gmina Lubraniec obręb geodezyjny Milżynek
  2. Dla w/w działki urządzona jest w Sądzie Rejonowym we Włocławku księga wieczysta nr WL1W/00002773/8
  3.  W/w działka w studium uwarunkowań planistycznych przeznaczona jest pod budownictwo usługowe.
  4. Operat szacunkowy działki wykonany przez rzeczoznawcę majątkowego wynosi 7.964,00 zł.(siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery zł.) 
  5. Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.
  6.  Informacje o nieruchomości można uzyskać w UGiM w Lubrańcu w godzinach urzędowania pok. nr 10

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Gminy i Miasta Lubraniec (24 maja 2010)
Opublikował: Wojciech Przybysz (24 maja 2010, 15:42:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2814