Czwarty licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LUBRANIEC
OGŁASZA

 1. Czwarty licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem o powierzchni 820,10 m2, na działce oznaczonej numerem 102/6 o powierzchni 15491 m2 .
 2. Działka położona jest w Dąbiu Kujawskim. 
 3. Dla w/w działki urządzona jest księga wieczysta nr 48293. 
 4. Przetarg odbędzie się dnia 11 lutego 2010 roku o godz. 11.00 w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Lubrańcu przy ul. Brzeskiej 49. 
 5. Cena wywoławcza wynosi 330 000,00 złotych (słownie:trzysta trzydzieści tysięcy złotych) 
 6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 60 000,00 zł. (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych), które należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy i Miasta do dnia 5 lutego 2010 roku do godz. 13:00 lub dokonanie wpłaty na rachunek bankowy BS Lubraniec nr 95 9559 0004 0000 3043 2000 0004 w terminie do 5 lutego 2010 roku (decyduje data wpływu środków na rachunek Urzędu Gminy i Miasta) 
 7. W przypadku wygrania przetargu a nie zawarcia aktu notarialnego zgodnie z regulaminem przetargu wadium ulega przepadkowi na rzecz Urzędu Gminy i Miasta. 
 8. Komisja zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyny. 
 9. Szczegółowe warunki przetargu określone zostały w Regulaminie przetargu, z którym zapoznać się można w Urzędzie Gminy i Miasta pok. nr 9. 
Rozstrzygnięcie postępowania:
 1. Burmistrz Gminy i Miasta Lubraniec zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku (Dz.U. z dnia 22 września 2004 roku Nr 207, poz. 2108 ) podaje do publicznej wiadomości informacje o wyniku nieograniczonego publicznego przetargu ustnego przeprowadzonego w dniu 11 lutego 2010 r. dotyczącego sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej szkoły podstawowej na działce oznaczonej numerem 102/6 o powierzchni 15491m2 położonej Dąbiu Kujawskim dla której urządzona jest księga wieczysta nr 48293. 
 2. Do uczestniczenia w przetargu dopuszczona została 1 osoba. 
 3. Cena wywoławcza działki wynosiła 330.000,00 zł. Najwyższa cena uzyskana w przetargu wyniosła 334.000,00 zł. 
 4. Działkę oznaczoną numerem 102/6 o powierzchni 15491m2 kupił Pan Dariusz Sławianowski za cenę 334.000,00 zł.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Gminy i Miasta Lubraniec (11 stycznia 2010)
Opublikował: Wojciech Przybysz (11 stycznia 2010, 14:50:58)

Ostatnia zmiana: Wojciech Przybysz (16 lutego 2010, 08:20:25)
Zmieniono: rozstrzygnięcie postepowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2492