Drugi licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LUBRANIEC
OGŁASZA

  1. Drugi licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej szkoły podstawowej położonej w Dąbiu Kujawskim, na działce oznaczonej numerem 102/6 o powierzchni 15491 m2
  2. Dla w/w działki urządzona jest księga wieczysta nr 48293.
  3. Przetarg odbędzie się dnia 28 października 2009 roku o godz. 11.00 w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Lubrańcu przy ul. Brzeskiej 49.
  4. Cena wywoławcza wynosi 400 000,00 złotych (słownie:czterysta tysięcy złotych)
  5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 80 000,00 zł. (słownie:osiemdziesiąt tysięcy złotych), które należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy i Miasta do dnia 23 października 2009 roku do godz. 1300 lub dokonanie wpłaty na rachunek bankowy BS Lubraniec nr 95955900040000304320000004 w terminie do 23 października 2009 roku (decyduje data wpływu środków na rachunek Urzędu Gminy i Miasta)
  6. W przypadku wygrania przetargu a nie zawarcia aktu notarialnego zgodnie z regulaminem przetargu wadium ulega przepadkowi na rzecz Urzędu Gminy i Miasta.
  7. Komisja zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyny.
  8. Szczegółowe warunki przetargu określone zostały w Regulaminie przetargu, z którym zapoznać się można w Urzędzie Gminy i Miasta pok. nr 9.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz G. i M. Krzysztof Wrzesiński (22 września 2009)
Opublikował: Wojciech Przybysz (22 września 2009, 11:37:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2102