Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z 2009 roku