NULL string(0) ""

Uchwała nr LII/496/2024Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia 27 lutego 2024w sprawie szczegółowych zasad sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Lubraniec i jej jednostkom organizacyjnym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania tych ulgNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm., art. 59 ust. 1 - 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych tekst jednolity Dz. U z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm., art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 702

Uchwała nr LII/496/2024
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 27 lutego 2024


w sprawie szczegółowych zasad sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Lubraniec i jej jednostkom organizacyjnym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania tych ulg

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm., art. 59 ust. 1 - 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych tekst jednolity Dz. U z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm., art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 702


Uchwała Nr LII/496/2024 Rady Miejskiej w Lubrańcu w sprawie szczegółowych zasad sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Lubrani (187kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 2024 poz. 1390 z dnia 2024-03-04

metryczka


Opublikował: Anna Ptaszyńska (28 lutego 2024, 11:31:39)

Ostatnia zmiana: Anna Ptaszyńska (6 marca 2024, 08:39:12)
Zmieniono: publikacja inf. o publikacji w Dz. U.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 116