NULL string(0) ""

Uchwała nr LII/493/2024Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia 27 lutego 2024w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy LubraniecNa podstawie uchwały Rady Miejskiej nr XVIII/123/2008 z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, ich wydzierżawiania, wynajmowania lub użyczania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2008 r. Nr 98, poz. 1566 z późn. zm., w związku z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm., art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.

Uchwała nr LII/493/2024
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 27 lutego 2024


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubraniec

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej nr XVIII/123/2008 z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, ich wydzierżawiania, wynajmowania lub użyczania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2008 r. Nr 98, poz. 1566 z późn. zm., w związku z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm., art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.


Uchwała Nr LII/493/2024 Rady Miejskiej w Lubrańcu w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubraniec (129kB) pdf

metryczka


Opublikował: Anna Ptaszyńska (28 lutego 2024, 11:22:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 142