NULL string(0) ""

Uchwała nr XLVI/433/2023Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia 18 sierpnia 2023w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy LubraniecNa podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1469 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm. oraz § 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 lutego 2023 roku w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych Dz. U. z 2023 r., poz. 322

Uchwała nr XLVI/433/2023
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 18 sierpnia 2023


w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Lubraniec

Na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1469 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm. oraz § 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 lutego 2023 roku w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych Dz. U. z 2023 r., poz. 322


Uchwała Nr XLVI/433/2023 Rady Miejskiej w Lubrańcu w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w (244kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 2023 poz. 5193 z dnia 2023-08-23

metryczka


Opublikował: Anna Ptaszyńska (18 sierpnia 2023, 12:56:27)

Ostatnia zmiana: Anna Ptaszyńska (29 sierpnia 2023, 08:58:42)
Zmieniono: publikacja informacji o publikacji w Dz. U.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 134