NULL string(0) ""

Uchwała nr XXVI/194/2005Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia 11 lutego 2005w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu „Planu rozwoju lokalnego gminy i miasta Lubraniec” Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami )

Uchwała nr XXVI/194/2005
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 11 lutego 2005


w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu „Planu rozwoju lokalnego gminy i miasta Lubraniec”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami )


RADA MIEJSKA uchwala co następuje :

§ 1
Przyjmuje się jednolity tekst „ Planu rozwoju lokalnego gminy i miasta Lubrańca ”.

§ 2
Tracą moc Uchwały Rady Miejskiej w Lubrańcu : Nr XVII/140/2004 z dnia 26 marca 2004 roku w sprawie przyjęcia j„ Planu rozwoju lokalnego gminy i miasta Lubraniec ”, XIX/150/2004 z dnia 12 maja 2004 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/140/2004 z dnia 26 marca 2004 r w sprawie przyjęcia „ Planu rozwoju lokalnego gminy i miasta Lubraniec ”, XX/153/2004 z dnia 18 czerwca 2004 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/140/2004 z dnia 26 marca 2004 r w sprawie przyjęcia „ Planu rozwoju lokalnego gminy i miasta Lubraniec ”.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Lubraniec.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Lubrańcu
Ryszard Czynszak

metryczka


Opublikował: Piotr Wasielewski (16 sierpnia 2005, 13:34:22)

Ostatnia zmiana: Piotr Wasielewski (16 sierpnia 2005, 13:44:58)
Zmieniono: załącznik

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1243