NULL string(0) ""

Uchwała nr XLIII/423/2023 Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia 29 maja 2023w sprawie wyboru Opiekuna Młodzieżowej Rady Miejskiej w LubrańcuNa podstawie art. 5b ust. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm. oraz § 25 ust. 1 Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Lubrańcu stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXVI/366/2022 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Lubrańcu, powołania tej rady i nadania jej statutu Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2022 r. poz. 5905

Uchwała nr XLIII/423/2023
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 29 maja 2023


w sprawie wyboru Opiekuna Młodzieżowej Rady Miejskiej w Lubrańcu

Na podstawie art. 5b ust. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm. oraz § 25 ust. 1 Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Lubrańcu stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXVI/366/2022 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Lubrańcu, powołania tej rady i nadania jej statutu Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2022 r. poz. 5905


Uchwała Nr XLIII/423/2023 Rady Miejskiej w Lubrańcu w sprawie wyboru Opiekuna Młodzieżowej Rady Miejskiej w Lubrańcu (231kB) pdf

metryczka


Opublikował: Anna Ptaszyńska (29 maja 2023, 14:36:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 148