NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXVIII/381/2022Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia 16 grudnia 2022zmieniająca uchwałę Nr XXX/324/2022 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 24 marca 2022 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2023Na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z art. 93 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm. i art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 2050 z późn. zm. w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.

Uchwała nr XXXVIII/381/2022
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 16 grudnia 2022


zmieniająca uchwałę Nr XXX/324/2022 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 24 marca 2022 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2023

Na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z art. 93 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm. i art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 2050 z późn. zm. w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.


Uchwała Nr XXXVIII/381/2022 Rady Miejskiej w Lubraniec zmieniająca uchwałę Nr XXX/324/2022 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 24 marca 2022 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwd (247kB) pdf

metryczka


Opublikował: Anna Ptaszyńska (20 grudnia 2022, 08:28:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 202