NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXVII/378/2022Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia 28 listopada 2022w sprawie udzielenia dodatkowej dotacji z budżetu gminy na sfinansowanie prac konserwatorsko – restauratorskich/robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz jej wysokości dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Trójcy w Dąbiu KujawskimNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm., art. 219 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm. w związku z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 840 oraz § 2 ust. 1 pkt 2 i 4 uchwały Nr XI/133/2012 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 16 maja 2012 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdujących się na obszarze Gminy Lubraniec Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego z 2012 r., poz. 1457 z późn. zm.

Uchwała nr XXXVII/378/2022
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 28 listopada 2022


w sprawie udzielenia dodatkowej dotacji z budżetu gminy na sfinansowanie prac konserwatorsko – restauratorskich/robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz jej wysokości dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Trójcy w Dąbiu Kujawskim

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm., art. 219 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm. w związku z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 840 oraz § 2 ust. 1 pkt 2 i 4 uchwały Nr XI/133/2012 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 16 maja 2012 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdujących się na obszarze Gminy Lubraniec Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego z 2012 r., poz. 1457 z późn. zm.


Uchwała Nr XXXVII/378/2022 Rady Miejskiej w Lubrańcu Rady Miejskiej w Lubrańcu w sprawie udzielenia dodatkowej dotacji z budżetu gminy na sfinansowanie prac konserwatorsko – restauratorskich/robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabyt (234kB) pdf

metryczka


Opublikował: Anna Ptaszyńska (2 grudnia 2022, 12:39:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 237