NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXVII/376/2022Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia 28 listopada 2022w sprawie opłaty od posiadania psów na 2023 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm. oraz art. 18 a, art. 19 pkt 1 lit. f, pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych tekst jednolity Dz. U z 2022 r. poz. 1452 z późn. zm. oraz pkt 3 tiret 5 Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2021 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023 M. P. z 2022 r. poz. 731

Uchwała nr XXXVII/376/2022
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 28 listopada 2022


w sprawie opłaty od posiadania psów na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm. oraz art. 18 a, art. 19 pkt 1 lit. f, pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych tekst jednolity Dz. U z 2022 r. poz. 1452 z późn. zm. oraz pkt 3 tiret 5 Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2021 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023 M. P. z 2022 r. poz. 731


Uchwała Nr XXXVII/376/2022 Rady Miejskiej w Lubrańcu w sprawie opłaty od posiadania psów na 2023 rok (228kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 2022 poz. 6518 z dnia 2022-12-05

metryczka


Opublikował: Anna Ptaszyńska (2 grudnia 2022, 12:33:49)

Ostatnia zmiana: Anna Ptaszyńska (6 grudnia 2022, 09:36:22)
Zmieniono: publikacja informacji o publikacji w Dz. U.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 238