NULL string(0) ""

Uchwała nr XXVIII/291/2021Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia 29 grudnia 2021w sprawie ustalenia zasad na jakich przysługują radnym diety oraz zwrot kosztów podróży służbowychNa podstawie art. 25 ust. 4, 6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm. oraz § 3 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 października 2001 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy Dz. U. z 2021 r. poz. 1974 oraz § 2 ust. 2 i § 5 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy Dz. U. z 2000 r., Nr 66, poz. 800 z późn. zm.

Uchwała nr XXVIII/291/2021
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 29 grudnia 2021


w sprawie ustalenia zasad na jakich przysługują radnym diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych

Na podstawie art. 25 ust. 4, 6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm. oraz § 3 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 października 2001 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy Dz. U. z 2021 r. poz. 1974 oraz § 2 ust. 2 i § 5 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy Dz. U. z 2000 r., Nr 66, poz. 800 z późn. zm.


Uchwała Nr XXVIII/291/2021 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia zasad na jakich przysługują radnym diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych (294kB) pdf

metryczka


Opublikował: Anna Ptaszyńska (31 grudnia 2021, 08:48:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 303