NULL string(0) ""

Uchwała nr III/20/2006Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia 27 grudnia 2006w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiejNa podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity ustawy z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. / oraz § 2 ust. 3 Statutu Sołectwa Annowo, § 2 ust. 3 Statutu Sołectwa Bielawy, § 2 ust. 3 Statutu Sołectwa Biernatki, § 2 ust. 3 Statutu Sołectwa Bodzanowo, § 2 ust. 3 Statutu Sołectwa Czajno, § 2 ust. 3 Statutu Sołectwa Dąbie Kujawskie, § 2 ust. 3 Statutu Sołectwa Dęby Janiszewskie, § 2 ust. 3 Statutu Sołectwa Gołębin Parcele, § 2 ust. 3 Statutu Sołectwa Gołębin Wieś, § 2 ust. 3 Statutu Sołectwa Janiszewo, § 2 ust. 3 Statutu Sołectwa Kazanie, § 2 ust. 3 Statutu Sołectwa Kłobia, § 2 ust. 3 Statutu Sołectwa Koniec, § 2 ust. 3 Statutu Sołectwa Kolonia Piaski, § 2 ust. 3 Statutu Sołectwa Krowice, § 2 ust. 3 Statutu Sołectwa Lubraniec Parcele, § 2 ust. 3 Statutu Sołectwa Lubrańczyk, § 2 ust. 3 Statutu Sołectwa Milżyn, § 2 ust. 3 Statutu Sołectwa Milżynek, § 2 ust. 3 Statutu Sołectwa Ossowo, § 2 ust. 3 Statutu Sołectwa Rabinowo, § 2 ust. 3 Statutu Sołectwa Redecz Kalny, § 2 ust. 3 Statutu Sołectwa Redecz Wielki, § 2 ust. 3 Statutu Sołectwa Sarnowo, § 2 ust. 3 Statutu Sołectwa Siemnówek, § 2 ust. 3 Statutu Sołectwa Skaszyn, § 2 ust. 3 Statutu Sołectwa Smogorzewo, § 2 ust. 3 Statutu Sołectwa Sułkowo, § 2 ust. 3 Statutu Sołectwa Świątniki, § 2 ust. 3 Statutu Sołectwa Wiktorowo, § 2 ust. 3 Statutu Sołectwa Wola Sosnowa, § 2 ust. 3 Statutu Sołectwa Żydowo ( Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2003 r. Nr 48, poz. 786 - 817 )

Uchwała nr III/20/2006
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 27 grudnia 2006


w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity ustawy z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. / oraz § 2 ust. 3 Statutu Sołectwa Annowo, § 2 ust. 3 Statutu Sołectwa Bielawy, § 2 ust. 3 Statutu Sołectwa Biernatki, § 2 ust. 3 Statutu Sołectwa Bodzanowo, § 2 ust. 3 Statutu Sołectwa Czajno, § 2 ust. 3 Statutu Sołectwa Dąbie Kujawskie, § 2 ust. 3 Statutu Sołectwa Dęby Janiszewskie, § 2 ust. 3 Statutu Sołectwa Gołębin Parcele, § 2 ust. 3 Statutu Sołectwa Gołębin Wieś, § 2 ust. 3 Statutu Sołectwa Janiszewo, § 2 ust. 3 Statutu Sołectwa Kazanie, § 2 ust. 3 Statutu Sołectwa Kłobia, § 2 ust. 3 Statutu Sołectwa Koniec, § 2 ust. 3 Statutu Sołectwa Kolonia Piaski, § 2 ust. 3 Statutu Sołectwa Krowice, § 2 ust. 3 Statutu Sołectwa Lubraniec Parcele, § 2 ust. 3 Statutu Sołectwa Lubrańczyk, § 2 ust. 3 Statutu Sołectwa Milżyn, § 2 ust. 3 Statutu Sołectwa Milżynek, § 2 ust. 3 Statutu Sołectwa Ossowo, § 2 ust. 3 Statutu Sołectwa Rabinowo, § 2 ust. 3 Statutu Sołectwa Redecz Kalny, § 2 ust. 3 Statutu Sołectwa Redecz Wielki, § 2 ust. 3 Statutu Sołectwa Sarnowo, § 2 ust. 3 Statutu Sołectwa Siemnówek, § 2 ust. 3 Statutu Sołectwa Skaszyn, § 2 ust. 3 Statutu Sołectwa Smogorzewo, § 2 ust. 3 Statutu Sołectwa Sułkowo, § 2 ust. 3 Statutu Sołectwa Świątniki, § 2 ust. 3 Statutu Sołectwa Wiktorowo, § 2 ust. 3 Statutu Sołectwa Wola Sosnowa, § 2 ust. 3 Statutu Sołectwa Żydowo ( Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2003 r. Nr 48, poz. 786 - 817 )


                                                  R A D A   M I E J S K A
                                                          uchwala :
 
 
                                                            §  1
 
Zwołanie zebrań wiejskich w sołectwach celem wyboru sołtysa i rady sołeckiej zgodnie z harmonogramem zebrań stanowiącym załącznik do uchwały.
 
                                                           §  2
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Lubraniec
                         
                                                           §  3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
 
 
 
                                                                                             Przewodniczący
                                                                                     Rady Miejskiej w Lubrańcu 
 
                                                                                           Ryszard Czynszak

Uzasadnienie (39kB) pdf

Załącznik do uchwały Nr III/20./2006 HARMONOGRAM zebrań samorządowych w sołectwach Gminy i Miasta w Lubrańcu (80kB) pdf

metryczka


Opublikował: Wojciech Przybysz (13 lutego 2007, 10:24:19)

Ostatnia zmiana: Wojciech Przybysz (13 lutego 2007, 10:25:45)
Zmieniono: formatowanie tekstu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3148