NULL string(0) ""

Uchwała nr XLIV/333/2006Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia 27 października 2006w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2007 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym( tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17,poz.128. Nr 181, poz. 1337) oraz art. 8 i art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity - Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, z póź. zm. )

Uchwała nr XLIV/333/2006
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 27 października 2006


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2007 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym( tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17,poz.128. Nr 181, poz. 1337) oraz art. 8 i art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity - Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, z póź. zm. )


U C H W A Ł A Nr XLIV/333/2006 z dnia 27 października 2006 r. (78kB) pdf

Uzasadnienie (43kB) pdf

metryczka


Opublikował: Wojciech Przybysz (11 grudnia 2006, 15:11:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1239