NULL string(0) ""

Uchwała nr XLIV/329/2006Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia 27 października 2006zmieniająca zasady przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe zasady częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również tryb ich pobierania .Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 50 ust. 6 i art. 96 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późniejszymi zmianami )

Uchwała nr XLIV/329/2006
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 27 października 2006


zmieniająca zasady przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe zasady częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również tryb ich pobierania .

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 50 ust. 6 i art. 96 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późniejszymi zmianami )


UCHWAŁA Nr XLIV/329/2006 z dnia 27 października 2006r. (78kB) pdf

Uzasadnienie (57kB) pdf
 

metryczka


Opublikował: Wojciech Przybysz (11 grudnia 2006, 14:20:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1780