NULL string(0) ""

Uchwała nr I /2/2006Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia 24 listopada 2006w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w LubrańcuNa podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz § 19 ust. 2 Statutu Gminy i Miasta Lubraniec stanowiącego załącznik do uchwały Nr II/4/2002 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 13 grudnia 2002 roku ( Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2003 r. Nr 22, poz. 443 z późn. zm. )

Uchwała nr I /2/2006
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 24 listopada 2006


w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Lubrańcu

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz § 19 ust. 2 Statutu Gminy i Miasta Lubraniec stanowiącego załącznik do uchwały Nr II/4/2002 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 13 grudnia 2002 roku ( Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2003 r. Nr 22, poz. 443 z późn. zm. )


                                                     R a d a   M i e j s k a
                                                    uchwala, co następuje:
 
                                                                  §  1
 
Radnego Magosa Kazimierza wybiera się Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej w Lubrańcu.
                                                                           
               
                                                                  §  2
 
 
Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                        
 
 
 
 
                                                                              Przewodniczący
                                                                        Rady Miejskiej w Lubrańcu
                                                                                          
                                                                           Ryszard  Czynszak

metryczka


Opublikował: Wojciech Przybysz (29 listopada 2006, 09:31:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1435