NULL string(0) ""

Uchwała nr I /1/2006Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia 24 listopada 2006w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w LubrańcuNa podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. ) oraz § 19 ust. 2 Statutu Gminy i Miasta Lubraniec stanowiącego załącznik do uchwały Nr II/4/2002 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 13 grudnia 2002 roku ( Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2003 r. Nr 22, poz. 443 z późn. zm. )

Uchwała nr I /1/2006
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 24 listopada 2006


w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lubrańcu

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. ) oraz § 19 ust. 2 Statutu Gminy i Miasta Lubraniec stanowiącego załącznik do uchwały Nr II/4/2002 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 13 grudnia 2002 roku ( Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2003 r. Nr 22, poz. 443 z późn. zm. )


                                                       R a d a   M i e j s k a
                                                      uchwala, co następuje:
 
 
                                                                   §  1
 
Radnego Czynszaka Ryszarda wybiera się Przewodniczącym Rady Miejskiej w Lubrańcu.
 
                                                                                            
                                                                  §  2
 
Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                         
 
 
 
 
                                                                                PROWADZĄCY OBRADY I SESJI    

                                                                                   RADY MIEJSKIEJ – SENIOR
 
                                                                                          Józefa  Zwolińska

metryczka


Opublikował: Wojciech Przybysz (29 listopada 2006, 09:04:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1538