NULL string(0) ""

Uchwała nr XXIV/147/2016Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia 29 grudnia 2016w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na rok 2017Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm. ), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.

Uchwała nr XXIV/147/2016
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 29 grudnia 2016


w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm. ), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.


UCHWAŁA Nr XXIV/147/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na rok 2017 (2766kB) pdf

Załącznik nr 1- Dochody (808kB) pdf

Załącznik nr 2 - Wydatki (2076kB) pdf

Załącznik nr 3 - WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2017 ROKU (389kB) pdf

Załącznik nr 4 - PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2017 ROKU (114kB) pdf

Załącznik nr 5 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r. (272kB) pdf

Załącznik nr 6 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r. (86kB) pdf

Załącznik nr 7 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r. (103kB) pdf

Załącznik nr 8 - Wydatki ze środków funduszu sołeckiego na 2017 rok (236kB) pdf

Załącznik nr 9 - Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2017 roku (89kB) pdf

Załącznik nr 10 - Przeznaczenie zaplanowanych dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (45kB) pdf

Załącznik nr 11 - Wykaz dochodów Skarbu Państwa na 2017 rok (72kB) pdf

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 2017.244 z dnia 2017-01-11

metryczka


Opublikował: Wojciech Przybysz (10 stycznia 2017, 10:14:27)

Ostatnia zmiana: Wojciech Przybysz (12 stycznia 2017, 14:08:46)
Zmieniono: dodanie informacji o publikacji w dzienniku urzędowym

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 907