NULL string(0) ""

Uchwała nr XXIV/144/2016Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia 29 grudnia 2016w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rokNa podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 487 z późn. zm. ) i art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 224 z późn. zm. ) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.

Uchwała nr XXIV/144/2016
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 29 grudnia 2016


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok

Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 487 z późn. zm. ) i art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 224 z późn. zm. ) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.


UCHWAŁA Nr XXIV/144/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok (215kB) pdf

Załacznik do uchwały - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok (931kB) pdf

metryczka


Opublikował: Wojciech Przybysz (10 stycznia 2017, 09:08:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 508