NULL string(0) ""

Uchwała nr XXI/128/2016Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia 28 października 2016udzielenia dotacji z budżetu gminy na prace i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz jej wysokości Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w św. Wojciecha w Kłobi.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późń. zm. ), art. 219 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm. ) w związku z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz 1446 z późn. zm. ) oraz § 2 ust. 1 pkt 2 i 4 uchwały Nr XI/133/2012 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdujących się na obszarze Gminy Lubraniec. ( Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego z 2012 r., poz. 1457 z póź. zm.

Uchwała nr XXI/128/2016
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 28 października 2016


udzielenia dotacji z budżetu gminy na prace i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz jej wysokości Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w św. Wojciecha w Kłobi.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późń. zm. ), art. 219 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm. ) w związku z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz 1446 z późn. zm. ) oraz § 2 ust. 1 pkt 2 i 4 uchwały Nr XI/133/2012 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdujących się na obszarze Gminy Lubraniec. ( Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego z 2012 r., poz. 1457 z póź. zm.


UCHWAŁA Nr XXI/128/2016 z dnia 28 października 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy na prace i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz jej wysokości Parafii Rzymsko - Katolickiej (219kB) pdf

metryczka


Opublikował: Wojciech Przybysz (7 listopada 2016, 15:17:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 356