NULL string(0) ""

Uchwała nr XIX/121/2016Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia 29 sierpnia 2016zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na rok 2016Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.239, art. 242, art. 258, art.264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 r. Dz. U., poz. 885 z późn. zm.

Uchwała nr XIX/121/2016
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 29 sierpnia 2016


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.239, art. 242, art. 258, art.264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 r. Dz. U., poz. 885 z późn. zm.


UCHWAŁA Nr XIX/121/2016 z dnia 29 sierpnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na rok 2016 (429kB) pdf

Załącznik nr 1- Dochody (276kB) pdf

Załącznik nr 2- Wydatki (211kB) pdf

Załącznik nr 3 - WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2016 ROKU (461kB) pdf

Załącznik nr 4 - Przychody i rozchody budżetu w 2016r. (62kB) pdf

Załącznik nr 5 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r. (332kB) pdf

Załącznik nr 6 - Wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego na 2016 rok (180kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 2016.3008 z dnia 2016-09-06

metryczka


Opublikował: Wojciech Przybysz (8 września 2016, 11:30:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 388