NULL string(0) ""

Uchwała nr XVIII/116/2016Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia 28 lipca 2016w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy LubraniecNa podstawie art. 6n ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz.250 ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 446

Uchwała nr XVIII/116/2016
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 28 lipca 2016


w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Lubraniec

Na podstawie art. 6n ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz.250 ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 446


UCHWAŁA Nr XVIII/116/2016 z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Lubraniec (260kB) pdf

Załącznik do uchwały Nr XVIII/116/2016 - deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (567kB) pdf

metryczka


Opublikował: Wojciech Przybysz (22 sierpnia 2016, 11:32:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 442