NULL string(0) ""

Uchwała nr XVIII/114/2016Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia 28 lipca 2016w sprawie szczegółowego świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymiNa podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 250 ) i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ) oraz po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku.

Uchwała nr XVIII/114/2016
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 28 lipca 2016


w sprawie szczegółowego świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 250 ) i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ) oraz po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku.


UCHWAŁA Nr XVIII/114/2016 z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowego świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruc (1066kB) pdf

metryczka


Opublikował: Wojciech Przybysz (22 sierpnia 2016, 11:26:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 349