NULL string(0) ""

Uchwała nr XVIII/113/2016Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia 28 lipca 2016w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy LubraniecNa podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 250 ) i art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ) oraz po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku

Uchwała nr XVIII/113/2016
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 28 lipca 2016


w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubraniec

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 250 ) i art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ) oraz po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku


UCHWAŁA Nr XVIII/113/2016 z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubraniec (205kB) pdf

Załacznik do uchwały - Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubraniec (1274kB) pdf

metryczka


Opublikował: Wojciech Przybysz (22 sierpnia 2016, 11:25:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 431