NULL string(0) ""

Uchwała nr XI/66/2015Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia 28 października 2015zmieniająca uchwałę Nr III/18/2014 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubraniec na lata 2015 - 2020Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm. 1) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm. 2) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 )

Uchwała nr XI/66/2015
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 28 października 2015


zmieniająca uchwałę Nr III/18/2014 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubraniec na lata 2015 - 2020

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm. 1) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm. 2) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 )


Uchwała Nr XI/66/2015z dnia 28 października 2015 r.zmieniająca uchwałę Nr III/18/2014 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubraniec na lata 2015 - 2020 (295kB) pdf

Wieloletnia Prognoza Finansowa- załącznik nr 1 (2112kB) pdf

metryczka


Opublikował: Wojciech Przybysz (19 listopada 2015, 09:07:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 392