NULL string(0) ""

Uchwała nr X/62/2015Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia 30 września 2015zmieniająca uchwałę Nr III/15/2014 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rokNa podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1286 ) i art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii ( tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 124 z późn. zm. ) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm. )

Uchwała nr X/62/2015
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 30 września 2015


zmieniająca uchwałę Nr III/15/2014 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok

Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1286 ) i art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii ( tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 124 z późn. zm. ) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm. )


UCHWAŁA Nr X/62/2015 z dnia 30 września 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr III/15/2014 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (659kB) pdf

metryczka


Opublikował: Wojciech Przybysz (23 października 2015, 13:20:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 409